Výnimočná situácia prináša výnimočné príležitosti. Jednou z nich je i vybudovanie štúdia Oresi Svet kuchýň v Trenčíne v spolupráci nového partnera Candy – Hoover, ktorá je súčasťou Haier Group. Počas otvorenia štúdia sme mali česť privítať i mimoriadneho človeka, ktorý pláva vo veľkých vodách výrobcov bielej techniky. Jeho kariéra je fascinujúca. Nielenže má dosah na každodenný život mnohých ľudí v kuchyniach, ale je aj veľmi zaujímavým príbehom, pre tých, ktorí sa túžia posúvať v medzinárodnom meradle. Pochádza z Čiech a prácu s ľuďmi má úprimne rád. A aj napriek nabitému pracovnému programu, nám poskytol rozhovor na tému „ako uchopiť krízu“. Predstavujeme Vám Jana Šacha, regionálneho riaditeľa pre strednú a východnú Európu značiek Candy, Hoover a Haier.

Jan Šach, regionálny riaditeľ pre strednú a východnú Európu značiek Candy, Hoover, Haier

 

NA ŠTÚDIU V TALIANSKU

Hneď v úvode sa vrátime v čase. Kedy a kde sa začína písať Váš pracovný príbeh?

Ten dátum ma teda mierne desí, ale je to skutočne rok 2002. V tomto období som študoval v Miláne na Bocconi University. Pamätám si, že som tam bol práve v mesiacoch, keď Taliansko prijímalo euro. Jeden deň stála káva v univerzitnej kaviarni 1000 lír a na druhý deň 1 euro. Ten pomer bol v tom čase zdvojnásobením ceny, bol to šok. V mojom prípade išlo o dôležitý moment, zrejme aj vďaka vtedajším celospoločenským udalostiam som mohol začať pracovať v spoločnosti Whirpool. Napriek tomu, že dnes je to konkurent, stále je to firma, ktorá ma priviedla k tejto pracovnej sfére.

Ako sa značka Whirlpool spájala s Talianskom?

Práve v Taliansku je ich centrála a tam som aj začínal. Asi po roku som sa vrátil do rodného Česka a ďalších sedem rokov som v ich českej pobočke pracovne zotrval. Bol to dobrý štart a mám na tento čas príjemné spomienky.

Čím naznačujete, že po zhruba ôsmich rokoch prišiel čas na zmenu. Akú?

Áno. Mojou druhou pracovnou zastávkou bola talianská spoločnosť Indesit. Nastúpil som ako generálny riaditeľ a do rúk dostal úplne nové výzvy. Indesit mal nakoniec veľmi podobný osud ako Candy. V čase, keď som nastupoval, to bola úspešná talianská firma, pomer medzi jej veľkosťou a pracovným prostredím bol vynikajúci. Práve v tomto čase sme začali budovať naše vzťahy so spoločnosťou Oresi, s Láďom Jelenom a Ivanom Tauerom a s potešením môžem povedať, že dodnes spolupracujeme.

Dnes však v spoločnosti Indesit nepracujete, čo sa stalo?

Asi po piatich rokoch sa táto krásna práca ukončila tým, že Indesit majitelia predali firme Whirlpool. V mojom prípade to bol trošku taký životno-pracovný paradox. Spoločnosť Whirlpool sa v tomto čase postavila ku tomuto kroku veľmi živo až živelne s heslom „Víťaz berie všetko“. Takže väčšina ľudí z Indesitu musela zo spoločnosti odísť. Udialo sa to zhruba do troch mesiacov od samotnej integrácie spoločností.

Z ľava: Juraj Lysý, Jan Šach, Ladislav Jelen a Josef Pos

DOTYK S GLOBALIZOVANÝM TRHOM

Ako ste to v tom čase vnímali?

V hlave mi vírila otázka: Čo budem robiť, či prišiel čas na zmenu pracovného prostredia alebo nie. Odišiel som z veľmi dobrej práce, darilo sa nám, mali sme za sebou obchodné úspechy, nadštandardné vzťahy, napríklad aj so spoločnosťou Oresi. Na trhu sme boli hodní povšimnutia, mal som skvelý tím ľudí, zhruba 25-členný. Boli to ľudia, s ktorými som začínal, s inými sme sa stretli počas pôsobenia vo firme. Boli sme veľmi silný a homogénny tím. A na druhej strane, celý život som robil v talianskych firmách, študoval som v Taliansku. Bol to pomerne intenzívny čas.

Spomenuli ste to Taliansko viackrát, ako sa začala Vaša „láska“ s touto krajinou?

Študoval som na talianskom gymnáziu, tým to začalo. Ešte na strednej škole. Láska k Taliansku, k atmosfére tejto krajiny. Plynulým krokom bolo potom pokračovanie štúdia na univerzite v Miláne. A vďaka tej spomenutej centrále spoločnosti Whirlpool som tam rovno i zostal. Som s tou krajinou prepojený.

TALIANSKÉ CUKRÍKY

A naozaj sa Vám podarilo znovu načrieť do pracovných vôd talianskej spoločnosti, ako sa to celé začalo?

Po Indesite zostal na trhu už len jeden taliansky hráč – spoločnosť Candy. Tak som si povedal, že sa im skúsim ozvať. Registroval som, že v tom čase nemala spoločnosť Candy silné postavenie na trhu, ich tím v Česku a na Slovensku viac menej stagnoval a podiel na trhu klesal. Tiež mám rád pracovné výzvy a tak som urobil prvý krok. V roku 2015 som sa im predložil moju ponuku. Týkala sa plánu, ktorý mal zabezpečiť akýsi reštart a postavenie značky na nohy. Môj krok úplne zapadol do kontextu, pretože v tom čase vedenie spoločnosti Candy premýšľalo veľmi podobne. Dokonca po odkúpení značky Indesit Whirlpoolom – prijímala spoločnosť Candy väčšinu manažérov z Indesitu a to nielen na centrále, ale aj v jednotlivých krajinách, kde pôsobila. Takže naša vzájomná komunikácia dopadla veľmi dobre. Zhruba mesiac na to sme v Candy začali pracovať, bol to taký tím „siedmich statočných“.

Jan Šach počas otvorenia nového štúdia Oresi Svet kuchýň v Trenčíne

MOJA PRÁCA JE O CELOM TÍME

Bolo Vás nakoniec viac, podarilo sa Vám vytvoriť nový tím?

Skôr staronový tím. Ja som si povedal, že tam sám nenastúpim. Mal som jednu podmienku. Buď nastúpim s mojimi šiestimi kolegami alebo nenastúpim vôbec. Vedel som, že na realizáciu môjho plánu potrebujem tím, ktorému dôverujem. A podarilo sa to – začali sme v takej „tímovej sedmičke“. So svojimi kolegami som si bol istý, že sú to ľudia, s ktorými dokážem pracovať. Nakoniec, tí kolegovia sú so mnou aj dnes a bez nich by mnohé veci ani neboli, alebo by boli celkom iné. 

Aký to bol pocit po toľkých skúsenostiach znovu začínať od začiatku?

Výborný. Značka Candy, ktorá bola v tom čase pod svojím potenciálom – dostala nový výťah. Na centrále aj v pobočkách. Postupne sa mi podarilo v priebehu pár mesiacov zamestnať ďalších ľudí. A finálne som z 23 zamestnancov Indesitu prijal 22 zamestnancov pre spoločnosť Candy. Dnes určite môžem povedať, že vo svete HR a vôbec širokej oblasti išlo o „unikátny počin“ (úsmev). Ale nedialo sa tak len v mojom prípade, ale aj v iných krajinách. 

Ako na to spomínate?

To krásne na tom bolo to, že sme prišli trošku do takej „stariny“ a začali sme budovať čosi úplne nanovo. Výzva za výzvou nás veľmi motivovali a posúvali ďalej. Začínali sme zmenou provider logistiky. Niekde na začiatku sme trávili celé leto v skladoch, vyslovene sme fyzicky prenášali a zabezpečovali prehľadnejší chod. Oslovovali sme nových zákazníkov, napríklad Alzu, s ktorými už všetky značky spolupracovali a my sme to len štartovali. Bolo to veľké zadanie, v tom čase sme začínali na obrate pať miliónov eur a v priebehu pať rokov sme sa dostali na 30 miliónov. Čiže každý rok sme sledovali nárast a to bolo veľká radosť, zadosťučinenie za dobre urobenú prácu.

Cítim z Vášho hlasu závan nostalgie, firma Candy vám prirástla k srdcu?

Tá firma má krásnu históriu. Bola to rodinná firma bratov Fumagalliových, ktorú im zveril ich otec Eden. Všetci traja synovia Enzo, Niso a Peppino zveľaďovali spoločnosť. Jej názov bol spojený s povojnovým obdobím a dedko nazval firmu po cukríkoch, ktoré americkí vojaci rozdávali deťom, keď prišli v čase oslobodenia. Candy boli sladkosti, akýsi závan a chuť slobody. Taliani im hovorili „Kandy“, ale v skutočnosti ide o „Kendy“. Spoločnosť neskôr prebral Peppinov syn Beppe, ktorý sa stal CEO celej spoločnosti, čiže 3. generácia rodinnej firmy.

Jan Šach a Ladislav Jeleň počas otvorenia nového štúdia Oresi Svet kuchýň v Trenčíne

VÝZVA S NÁZVOM CELÝ REGIÓN

Boli ste súčasťou vedenia spoločnosti, aké sú to skúsenosti?

Mal som česť pracovať v spoločnosti, kde majitelia vystupovali nielen v pozícii vlastníkov, ale aj aj v pozícii riadiacich pracovníkov. Jeden brat bol CEO a druhý bol hlavný mozog produktového vývoja práčok. Je to nádherná spomienka, pracovať s majiteľmi, so stelesnením samotnej značky. Ja som začínal ako Country Manažér Českej a Slovenskej Republiky, a po asi 2 rokoch som dostal aj Maďarsko, ďalší rok – Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko – dostal som teda pod taktovku celý región, bola to krásna výzva. Bol som členom hlavného tímu, bol to úžasný pocit podieľať sa a vidieť tie hlavné kroky spoločnosti. Možnosť vidieť až na koniec rozhodovacieho procesu, vidieť sny, túžby a smerovanie spoločnosti je niečo, čo je dnes už len veľmi ojedinelé. Vo veľkých korporačných spoločnostiach sa ku takýmto informáciám a kontextom len ťažko dostanete. Mať informácie z prvej ruky je vzácne. Veril som tomu, čísla stúpali. Prvý rok bol veľmi náročný, neexistoval víkend, dovolenka. Ale bol to vzácny čas. Budovane a práca v Candy bola ako moje tretie dieťa, po mojich dvoch synoch. Ale bola to tiež zásluha celého tímu, ktorý do toho išiel.

PRIPRAVENÝ NA VEĽKÉ KROKY

No história sa zopakovala. Podobne ako Indesit aj Candy nakoniec niekto kúpil.

Spätne môžem povedať, že to nebolo také prekvapenie. Pretože fungovanie takejto a podobnej rodinnej firmy v globalizovanom svete je predurčené na to, že reálne prežijú len tí, ktorí sú konkurencie schopní v globálnom meradle. Druhá línia bola, že samotní majitelia, ktorí mali okolo 50 rokov, nenašli vo svojej rodine nikoho, kto by túžil spoločnosť prevziať, kto by chcel pokračovať. Firma sa ocitla vo výbornej kondícii, jej výsledky za posledné roky boli vynikajúce, takže to bol dobrý čas na predaj. Haier prišiel práve v tejto chvíli.

Hovoríte to s takým pokojným tónom napriek tomu, že išlo o Vaše srdcové pracovné miesto. Ako je to možné?

Jednak, už uplynul nejaký čas. Ale dodám jednu malú vsuvku – pamätám si, že v čase, keď som sa dozvedel, že Indesit kúpil Whirlpool, bol som s rodinou na dovolenke v Špindlerovom Mlýne, písal sa rok 2014. A v roku 2018 – som bol znovu na dovolenke v Špindlerovom Mlýne a zazvonil mi telefón. Dozvedel som sa, že Haier odkúpil Candy. Bolo to v tom istom hoteli. Chvíľu som mal pocit, že už nemôžem chodiť na dovolenky do Špindlerovho Mlýna. Ale zároveň po tom prvotnom šoku a zlomenom srdci sa zas veci začali postupne posúvať a napredovať dobrým smerom.

 Takže tá zmena veľkého obchodného sveta, kde väčší hráč odkúpi menšieho, nebola a nie je taká radikálna ako pri Indesite?

Musím povedať, že udalosti spojené s touto zmenou neboli podobné tým s Whirlpoolom. Práve naopak. Som vďačný za to, že prístup Haieru, čínskej spoločnosti, ktorá je jednotkou na trhu a je výrazne niekde inde z pohľadu produktov na európskom trhu – je oveľa pokojnejší a prístupnejší. Podobne ako na americkom trhu aj v európskom zachovali a zachovávajú pracovné štruktúry a nevstupujú do riadenia radikálnym spôsobom, výmenou riadiacich pracovníkov. Od začiatku to tak deklarovali a naozaj to dodržali. Chvíľami tomu až nemôžem uveriť, ale je to tak.

S novým majiteľom prišla aj nová značka a pôvodná Candy a Hoover zostali zachované. Je to logický krok?

Áno, vnímam to ako úplne logický krok. Každá z týchto značiek ponúka spotrebiče v inom cenovom segmente a tým pádom oslovuje rôzne cieľové skupiny. Vďaka tomu pokryjeme kompletné potreby trhu v kategórii veľkých domácich spotrebičov, voľne stojacich ale aj vstavaných, v kategórii malých domácich spotrebičov, primárne vysávačov. Ak by som mal značky porovnať, Candy je tradičná talianská značka, ktorá je vnímaná ako kvalitná za nízku cenu. Najväčší podiel na trhu má v práčkach, chladničkách a vstavaných spotrebičoch. Značka Hoover prináša spotrebiče vyššej strednej triedy. Ide o produkty s detailným dizajnom a modernými technológiami určenými pre náročnejších zákazníkov. Nesmiem zabudnúť na už spomenutú triedu vysávačov, skrz ktoré je značka najznámejšia. Nová značka Haier prišla s prémiovými produktami vo vysokom cenovom segmente, ktré dosahujú profesionálnu úroveň. Sú určené pre zákazníkov, ktorí sú ochotní za spracovanie a technológie nad bežný štandard priplatiť.

Dva tímy: Candy, Hoover, Haier a Oresi spoločne pri otvorení nových priestorov

NEMUSÍME BYŤ VŠADE, STAČÍ SA VEĽA ROZPRÁVAŤ

Takéto vysoké pracovné tempo je nepochybne náročné aj pre Vašu rodinu, ako to zvládate?

Zatiaľ to zvládam. Človek časom zistí, že nemusí byť pri všetkom. Na začiatku to tak nebolo, mal som pocit, že musím o všetkom vedieť. Ale nie je to tak. Skôr naopak. Je potrebné sa s ľuďmi rozprávať, dať im dôveru, zodpovednosť. Byť pre nich akýmsi mentorom či poradcom. A človek nemusí byť všade. Vďaka tomu všetci rastieme a napredujeme.

Takže ten zdravý pomer v práci je potom prínosným aj v domácnosti s rodinou?

Určite áno.

Ak príde čas dovolenky, oddychu, ktorú destináciu spoločne obľubujete? Neprekvapila by ma odpoveď spojená s Talianskom, alebo?

A prekvapím Vás, Taliansko to nie je. Naposledy sme urobili výnimku a boli sme v talianských Alpách na lyžovačke. Ale naša srdcovka je Thajsko. Rôzne časti, chute, jedlá, vône. Do Thajska sa radi vraciame.

Sme v priestore nového štúdia Oresi Svet kuchýň, všade naokolo máme krásne kuchyne, prvotriedne spotrebiče. Nedá mi nespýtať sa, varíte?

Smiech. Takto. To, čo ja naozaj robím je, že obsluhujem gril. Ale je veľmi dobré, keď tie suroviny už dostanem v nejakom stave. Sofistikované varenie ma zatiaľ obchádza, ale cítim, že keď raz začnem, tak to bude dobrá a verím aj chutná cesta.

Veľmi pekne ďakujem za rozhovor a prajem Vám veľa pracovného úspechu a rodinnej pohody.

Ďakujem.

 

 

 

Vyšperkujte si kuchyňu spotrebičmi
Ako si uľahčiť plánovanie kuchyne?
0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.