Otázka bývania je blízka asi každému z nás. Vďaka zodpovednému prístupu spoločností ako sú Reinoo či Oresi môžeme o príjemnom, zaujímavo riešenom a „zelenom“ bývaní otvorene hovoriť. Ba čo viac, môžeme tak i skutočne bývať! Projekt s názvom „Zelené Vlčince“ je zameraný na výstavbu súčasných, moderných a komfortných bytov s prihliadaním na ekologické parametre. Byty v tomto komplexe sa predávajú v troch štandardoch. Realizátor projektu sa v spolupráci so spoločnosťou Oresi rozhodol ponúknuť záujemcom i špeciálnu ponuku na výber kuchyne a spotrebičov, ktoré ponúkajú nielen dostupný dizajn, prijateľnú cenu, rýchle dodanie, ale i ekologickú známku v podobe PEFC certifikátu. Viac o projekte a špeciálnej ponuke nám prezradil marketinový manažér spoločnosti Reinoo, Mário Šujanský. Stretli sme sa v Žiline na Poštovej 1, výber lokality nebol náhodný, ide totiž o nebytové priestory spoločnosti Reinoo reprezentujúce pokrokové a zelené myslenie samotnej spoločnosti. Atmosféra v budove je naozaj príjemná, spája obraz moderného sveta v harmónii s prírodou.

V akom časovom horizonte vznikal projekt Zelené Vlčince?

Pravdu povediac, projekt má širšie korene – prvé zmienky o projekte smerujú k pôvodnému investorovi, ktorý mal na tomto území vystavať bytové domy ešte v roku 2009. Projekt bol podobný v tom, že išlo o dĺžkové bytové domy, no naviac tam boli aj tzv. vežiaky – v čase, keď sme celý koncept odkupovali, bolo vydané stavebné povolenie na 4 dĺžkové a 3 výškové budovy – tie však výrazne narúšali charakter okolia a vôbec i sídliska Vlčince. Pôvodnému investorovi sa projekt nepodarilo realizovať. V roku 2017 sme ho odkúpili (spoločnosť Reinoo, poz. autorky) a následne prešiel úplnou revitalizáciou. Myslím, že môžem povedať, že ide v istom zmysle o charakteristický rukopis pána Dubca (konateľ spoločnosti Reinoo, poz. autorky). Najmä v kontexte jeho pokrokového myslenia, ktoré vnáša do každého jedného a nielen developerského projektu, snaží sa využívať najmodernejšie technológie, myslí na úspory energií, využíva zelené riešenia a to všetko so zachovaním funkčnosti a estetiky projektov.

Načrtli ste niektoré dôležité stránky projektu, mňa tak bezprostredne zaujala spomenutá revitalizácia či zmodernizovanie pôvodného projektu, mohli by ste ho prestaviť detailnejšie?

Práca na projekte bola intenzívna a dôsledne premyslená. Bytový dom, samotná budova, je riešená modernými stavebnými technológiami, čo sa dotýka komfortu aj úspory energií . Vďaka zeleným vegetačným strechám sa zabezpečuje viac zelene, ale predovšetkým výborná prirodzená klimatizácia budovy. Jej hlavnou funkciou je ochrana budovy pred vysokými teplotami v lete a tuhými mrazmi v zime. Ďalšou pridanou hodnotou sú napríklad vsakovacie jamy zabezpečujúce odplav vody pri nepriaznivých poveternostných podmienkach, nabíjacie stanice pre elektromobily či dostatočné množstvo vnútorných parkovacích miest. Po výstavbe celého komplexu, vznikne aj viac ako 15 000 m2 zelene, čo sú asi 3 futbalové ihriská, zeleň bude na strechách i v okolí, vysadia sa nové stromy, vybudujú sa oddychové zóny, detské ihriská.

Aký je plán výstavby komplexu? V akom časovom horizonte budú reálne stáť bytové domy projektu „Zelené Vlčince“?

Zelené Vlčince budú rásť v časovom horizonte niekoľkých rokov. Budova „A“ a „B“ v prvej fáze, akutálne prebiehajú stavebné práce, budova „C“ a „D“, v druhej fáze, kde začiatok výstavby plánujeme na budúci rok, rok 2020.

Vedeli by ste povedať, kedy sa doslova rozsvietia okná v bytoch „Zelených Vlčiniec“ po prvýkrát?

To už je teraz jednoduchá matematika (úsmev). Do apríla 2021 by mali byť odovzdané prvé byty v bloku „A“ a bloku „B“. Bytové domy by mali byť skolaudované v decembri 2020. Zhruba štvormesačný časový priestor venujeme posledným potrebným úpravám, inštaláciám či montážam kuchýň. I vďaka spolupráci so spoločnosťou Oresi tak môžeme zabezpečiť klientom doslova bezproblémový prechod do nového bývania. Ako som už spomenul, budúci rok by sme mali začať výstavbu ďalších dvoch blokov a teda zhruba na jar 2022 sa odovzdajú ďalšie byty v nových blokoch.

V čom vidíte silný potenciál spolupráce so spoločnosťou Oresi?

Prvoradá je spoľahlivosť. Spoločnosť Oresi má na trhu svoje silné postavenie, je schopná flexibilne reagovať na požiadavky ktoréhokoľvek klienta a pracovať i pri veľkých zákazkách, akými je i tento developerský projekt. Ide tak o kombináciu dvoch silných stabilných spoločností, nie korporácií – ale práve lokálnych značiek. Jednoducho to znamená, že dobre poznajú trh, slovenského zákazníka i jeho potreby – čo je pre nás dôležité.

Dôležitou súčasťou súčasného bývania sú parkovacie miesta. Ako ste v projekte vyriešili ich otázku?

Súhlasím, parkovanie je dôležité. Už pri výstavbe je zákonom daný tzv. parkovací koeficient, jednoducho povedané, koľko parkovacích miest musíte zo zákona postaviť na počet obyvateľov bytového domu. Tento koeficient sme dokonca mierne navýšili. Čo je ale dôležité, aj v rámci toho, že chceme zachovať čo najviac zelene: parkovacie miesta sú vytvorené pod budovou, čo umožňuje zachovať vonkajšie prostredie vo svojom prirodzenom vzhľade. Až 70 percent parkovacích miest je situovaných pod bytmi v prvom podzemnom a prvom nadzemnom podlaží. Sú to vlastne parkovacie domy. Vonkajšie parkovacie miesta sú sústredené popri prístupových cestách.

Pri takom množstve bytov a množstve parkovacích miest, mysleli ste i na to, ako môžu „Zelené Vlčince“ zaťažiť dopravnú situáciu vo svojom okolí?

Pri tvorbe architektúry a miestnych komunikácii sa myslelo i na to, ako tieto miesta zaťažia miestnu dopravu, t.z. len jeden parkovací dom spod budovy „A“ bude ústiť do ulíc na Vlčincoch. Ostatné parkovacie miesta budú mať výjazd na ulicu Obežná tak, aby kapacitne nezaťažovali dopravu a zároveň mali prehľadný a plynulý prechod do mesta či okolia.

Celý projekt je vizuálne veľmi príjemný, súčasný a moderný. Pracoval na ňom nejaký interný tím architektov alebo ste spolupracovali s externými firmami?

Posledné rozhodujúce slovo v celom projekte a teda i jeho vizuálnej stránke má pán Dubec. Ale samozrejme, formovanie a vizuál sme vytvárali v úzkej spolupráci s našimi architektmi, ktorí profesionálne a veľmi citlivo spracúvali všetky požiadavky na vizuál a funkčnosť nových bytových domov.

V čom sú byty „Zelených Vlčiniec“ iné ako byty konkurenčných komplexov?

Už teraz máme veľmi dobré odozvy zo strany verejnosti. Najväčšími ťahákmi projektu je samozrejme jeho lokalita, dispozícia bytov a zelené riešenia. Pozitívne hodnotenia si získali napr. pivničné priestory situované hneď vedľa bytov, len malé percento bytov má pivnicu v podzemných priestoroch. Tiež sa nám potvrdilo, že dobrým rozhodnutím bolo vzdať sa prízemných priestorov inak využiteľných na obchodné účely na úkor krytého parkovania. Úprimne, len veľmi málo ľudí by uvítalo podniky, kaviarne či obchodíky pod ich bytmi. Rozhodli sme sa preto využiť tento priestor práve pre parkovanie a dopriať obyvateľom bytových domov viac súkromia a pokojného nerušivého prostredia. Ako som spomínal skryté parkoviská v bytovom dome znamenajú v konečnom dôsledku aj viac priestoru pre zeleň. V ponuke disponujeme s nadštandardne veľkými balkónmi, niektoré byty majú aj dva. Všetky byty majú spojené kuchyne a obývacie miestnosti. Samozrejme i vrámci nastavených štandardov môžu klienti vstúpiť a dohodnúť si i iné nadštandardné riešenia (podľa vkusu i možností).

Počas realizácie celého projetku či už tej „papierovej“ alebo dokonca teraz prebiehajúcej reálnej výstavby, stretli ste sa s nejakými nečakanými situáciami či milými prekvapeniami?

Veľmi nás teší záujem, viac ako 70 percent bytov je už v tejto chvíli predaných. Naša cieľová skupina pôvodne smerovala k mladým rodinám s deťmi. Milým prekvapením ale je, že na kúpu reaguje oveľa širšia skupina ľudí, sú to i starší obyvatelia Vlčiniec sťahujúci sa z väčších bytov do menších, a tiež napríklad mladí slobodní ľudia a investiční kupcovia. Mierna väčšina záujemcov je zatiaľ priamo zo sídliska, teda obyvatelia, ktorí sú verní svojmu prostrediu, v ktorom pravdepodobne vyrastali.

Veľmi pekne ďakujem za rozhovor a verím, že projektu Zelené Vlčince sa bude dariť a obyvatelia nových bytov budú spokojní s bývaním a možno i novými krásnymi kuchyňami od spoločnosti Oresi.

Aj ja veľmi pekne ďakujem a prajem projektu to isté!

 

 

Aké sú výhody parnej rúry? Časť 2.
Aké sú výhody parnej rúry? Časť 1.
0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.